Sức lan tỏa từ phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại phường Nghi Thu

Đăng ngày 08/06/2021

Thực hiện kế hoạch số:105/KH-UBND, ngày 27/7/2020 của UBND thị xã về việc xây dụng khu dân cư kiểu mẫu; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng uỷ đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn 2020 – 2025 và thống nhất lựa chọn Khối 4 chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu làm điểm phấn đấu hoàn thành trong năm 2021 và đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn phường về đích xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu gồm có 8 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí và 76 nội dung thang điểm cần thực hiện.

Ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch đã có nhiều cán bộ, đảng viên thiếu quyết tâm, ngại khó, tư tưởng chỉ dựa vào nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên nên đã ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Xây dựng thành công các khu dân cư kiểu mẫu sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị, đời sống của nhân dân.  Đảng ủy đã thành lập 04 tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp. Triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức họp chi bộ, họp khối để tuyên truyền, quán triệt chủ trương, cách làm nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân; chỉ đạo tổ giúp việc hoàn hành việc rà soát hiện trạng hạ tầng khối 4 theo từng hạng mục cụ thể.

Đến thời điểm này, với sự hỗ trợ của nhà nước và đóng góp của nhân dân, Khối 4 đã xây dựng 02 tuyến đường điện, cờ; xây dựng mới được 05 tuyến đường bê tông và hệ thống mương đường Phùng Phúc Kiều; vận động gần 15 hộ dân chỉnh trang, xây dựng, sơn sửa lại bờ rào; tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng vườn mẫu, từng bước sắp xếp, chỉnh trang lại khuôn viên trong từng gia đình. Cùng với việc xây dựng điểm tại khối 4, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các tổ giúp việc triển khai 3 khối còn lại rà soát theo các tiêu chuẩn, tiêu chí để cùng thực hiện song song.

Ông Phùng Bá Thái – Bí thư chi bộ Khối 4 cho biết: “Được chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu làm điểm của phường, chúng tôi xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường, chi ủy, chi bộ khối đã chủ động triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn một cách cụ thể. Trong đó quan điểm lãnh đạo xuyên suốt, đó là huy động sự đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong khối; tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và có sự hỗ trợ của Nhà Nước; phấn đấu hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2021.”

Có thể thấy, tuy mới bắt tay vào triển khai xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, nhưng bước đầu đã ghi nhận được nhiều kết quả khả quan. Diện mạo khối từng bước thay đổi, các trục đường liên khối đều đã được sửa chữa nâng cấp, nhà có số, phố có tên, có cây xanh bóng mát; phong trào Ngày Chủ nhật xanh được duy trì. Nhà cửa, khuôn viên, bờ rào của các hộ dân cơ bản sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng; các hộ gia đình có bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh, có thùng đựng rác theo quy chuẩn.

Trong thời gian tới, cấp uỷ và chính quyền phường Nghi Thu sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tuyên truyền vận động để nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào. Đồng thời tranh thủ huy động nhiều nguồn lực với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để hoàn thành các tiêu chuẩn, tiêu chí; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 toàn phường về đích xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Phùng Trọng Thọ – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường