Sôi nổi giải bóng chuyền nông dân phường Nghi Hải chào mừng ngày hội truyền thống.

Đăng ngày 10/10/2020

Sáng ngày 10/10, phường Nghi Hải tổ chức  giải bóng chuyền nam nông dân phường Nghi Hải năm 2020.Đây là hoạt động nhằm chào mừng 90 năm ngày truyền thống các ban Đảng và văn phòng cấp ủy, 72 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng,90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam

Trải qua 5 kỳ đại hội, hội viên nông dân phường Nghi Hải đã nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và hành động. Nội dung, phương thức hoạt động luôn được đổi mới nhờ vậy tổ chức hội luôn đi đầu trong các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Các phong trào thi đua khác luôn đạt kết quả cao.

Hướng đến xây dựng một tổ chức hội với nhiều thành quả nổi bật hơn nữa, hội nông dân phường Nghi Hải luôn xác định  mục tiêu của mình trên chặng đường phía trước trong đó chú trọng vào phát triển chi hội nghề nghiệp, phối hợp với các cơ quan ban ngành hỗ trợ giới thiệu sản phẩm nhằm giúp người nông dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ ngày hôm nay, giải bóng chuyền nam hội nông dân với 5 đội đại diện cho 7 khối  tham gia chào mừng 90 năm truyền thống các ban xây dựng Đảng và 90 năm ngày truyền thống hội nông dân Việt Nam cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các hội viên với nhau. Từ đó tạo động lực và sức mạnh để hội nông dân cùng thi đua lao động sáng tạo, vững vàng giữ lá cờ đầu trong phong trào của thị xã./.

                                                      Nguyễn Hương – Duy Quý