Sở tư pháp Nghệ An: Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 03/08/2018

Chiều ngày 2/8, tại phường Nghi Thu, Sở tư pháp Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tổ chức tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống ma túy và Luật trẻ em cho thành viên các câu lạc bộ thời sự pháp Luật, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn Cửa Lò. Ông Phạm Thành chung – Phó giám đốc Sở tư pháp Nghệ An cùng dự.

tp4

tp3

Các đại biểu được ông Lê Bá Thiệu – Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở tư pháp Nghệ An phổ biến nội dung, những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình; Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật hôn nhân gia đình năm 2014 của Đảng. Đồng thời, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống ma túy; Các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy; cách nhận biết người nghiện ma túy, các loại ma túy như thuốc phiện, cần sa, heroin, ma túy đá và một số biện pháp cai nghiện ma túy. Ngoài ra, Sở tư pháp còn phổ biến Luật trẻ em năm 2016.

tp1

Qua đó giúp các thành viên trong câu lạc bộ thời sự pháp luật và cán bộ hội viên phụ nữ Cửa Lò  hiểu rõ hơn nội dung, các điểm mới cũng như ý nghĩa của các Bộ luật để tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện nghiêm túc.

Hữu Lương – Ngọc Ánh