Sẻ tổ chức vận động các nguồn lực để có ít nhất 100 suất quà cho người cao tuổi

Đăng ngày 05/09/2015

Theo đó, UBND TX Cửa Lò đã giao cho Phòng lao động thương-xã hội  và Hội người cao tuổi Cửa Lò điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn; Điều tra nắm rõ các đối tượng Người cao tuổi gặp khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ

Song song với các hoạt động nói trên, UBND thị xã cũng giao các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm giới thiệu về Luật người cao tuổi, vai trò, cị trí, vị thế người cao tuổi; Sự già hóa dân số thế giới và những khó khăn Người cao tuổi gặp phải, tuyên truyền về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; Làm cho các cấp, các ngành và toàn xã hội thấy được trách nhiệm toàn xã hội chăm sóc Người cao tuổi; Giáo dục các tầng lớp con cháu thấm nhuần đạo hiếu, có trách nhiệm trong việc quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà cha mẹ lúc già yếu, tôn trọng chăm sóc người cao tuổi

Dự kiến, Cửa Lò sẻ tổ chức Lễ khai mạc Tháng hành động vì người cao tuổi vào khoảng ngày 25-26/9/2015

                                                                   Khắc Giang