Sáng ngày 04/10: Cửa Lò ghi nhận 05 dương tính mới

Đăng ngày 04/10/2021

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 03/10 đến 06h00 ngày 04/10), Cửa Lò ghi nhận 05 dương tính mới. Tất cả các BN đều được cách ly từ trước
* Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau:
1. BN N. T. H. T, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: khối Bình Quang, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN H. T. P. T đã được công bố tước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 3/10 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN T. T. H. V, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: khối Trung Thanh, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN H. T. P. T đã được công bố tước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 3/10 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. BN N. Q. B. M, nam, sinh 2011. Địa chỉ: khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN H. T. P. T đã được công bố tước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 3/10 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. BN N. Q. K, nam, sinh 2014. Địa chỉ: khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là F1 và là em của BN N. Q. B. M được công bố cùng lúc. Ngày 2/10 BN được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 3/10 BN được lấy lại mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. BN P. B. A, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: khối Lam Thanh, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. BN là F1 của BN P. M. T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 3/10 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.