Sáng 09/12/2021,Cửa lò không ghi nhận ca nhiễm mới, toàn thị xã còn 06 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Đăng ngày 09/12/2021

 

Nguồn bCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã.