Sắc mới Cửa Lò phát sóng NTV ngày 12/06/2020

Đăng ngày 17/06/2020

Là một đô thị du lịch biển trẻ trung và năng động, bước vào một mùa du lịch mới Thị xã Cửa Lò lại tập trung nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Năm nay, bên cạnh sự đầu tư hỗ trợ các dự án của Trung ương và Tỉnh, Thị xã cũng đã huy động mọi nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo một hình ảnh Cửa Lò đổi mới và phát triển.