Ra mắt câu lạc bộ mô tô thể thao thị xã Cửa Lò( phát sóng NTV – Nghệ An ngày mới, ngày 10/4/2022)

Đăng ngày 10/04/2022