Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021

Đăng ngày 18/01/2022

 Sáng ngày 18/01, Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Hải An- Thanh tra Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Nghệ An; Nguyễn Văn Giang- Phó giám đốc Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh Bắc Trung Bộ; Nguyễn Bá Châu- Chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh Nghệ An; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Nghi Hương và đông đảo đại biểu Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương cùng dự.

 Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương hiện có 3.567 thành viên. Trong năm 2021, dưới tác động của đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh vực kinh doanh dịch vụ trên địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương. Song đơn vị đã nổ lực khắc phục mọi khó khăn, bám sát các mục tiêu, định hướng của Ngân hàng nhà nước cấp trên, có sự kết nối chặt chẽ với các thành viên, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, tổng số vốn hoạt động đến thời điểm 31/12/2021 là: 317 tỷ 635 triệu đồng, tăng 96%. Trong đó, vốn điều lệ là 13 tỷ 193 triệu đồng, tăng 103%; vốn huy động đạt 284 tỷ 480 triệu đồng, tăng 102%; dự nợ cho vay là 274 tỷ 160 triệu đồng, tăng 100%. Nộp thuế nhà nước 450 triệu, đạt 118%. Năm 2021 đã vận động đăng ký tham gia 106 thành viên mới; thực hiện thành công 16/16 tiêu chí theo đúng quy định của Ngân hàng nhà nước…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội đã thẳng thắn chỉ những mặt còn tồn tại, hạn chế, như: Công tác quản trị điều hành vẫn còn bất cập; công tác chăm sóc khách hàng có lúc, có nơi chưa tốt; một số thành viên chưa thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng…Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương đề ra những mục tiêu cụ thể, như: Phấn đấu đưa tổng nguốn vốn đạt từ 330-335 tỷ đồng, tăng 4-6%. Trong đó, vốn điều lệ là 14.500 triệu đến 15 tỷ, tăng 3,6-7%; vốn huy động là 290- 295 tỷ đồng, tăng 2-4%; dư nợ cho vay đạt từ 285 – 295 tỷ đồng, tăng 4-6% so với năm 2021…

Dịp này, Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương đã khen thưởng cho 30 thành viên xuất sắc trong công tác tín dụng năm 2021, đồng thời thông qua các Tờ trình và Nghị quyết đại hội./.

                                                 Phan Thành- Tạ  Nhật