Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương Đại hội đại biểu thường niên năm 2020.

Đăng ngày 28/01/2021

Sáng ngày 28/1, Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương tổ chức Đại hội đại biểu thường niên năm 2020, tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự đại hội có các đ/c Phan Thị Thủy  – Phó giám đốc Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ tại Nghệ An, Võ Văn Hùng -UVBTV, Phó chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể Thị xã, phường Nghi Hương, xã Nghi Thạch, xã Khánh Hợp và 247 đại biểu đại diện cho toàn thành viên. 

Đại hội đại biểu thường niên năm 2020 được Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 vừa qua, các chỉ tiêu đều tăng trưởng khá, nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng cao, đến 31/12/2020 huy động 270 tỷ, trong đó huy động thành viên chiếm 62,6% tổng nguồn vốn huy động. Công tác thu hồi và xử lý nợ xấu được xử lý quyết liệt, trong năm đã thu được 850 triệu đồng nợ đã xử lý rủi ro. Công tác phát triển thành viên cũng đã được đơn vị chú trọng, năm 2020 đơn vị đã vận động kết nạp được 437 thành viên mới, nâng tổng số lên 3.377 thành viên tăng 15% so với năm 2019.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được năm qua, tại Đại hội đại biểu thường niên năm 2020 các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận chỉ ra những hạn chế tồn tại, và đề ra phướng hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021. Đồng thời đã thông qua và biểu quyết Nghị quyết đại hội.

Theo đó, năm 2021, Quỹ phấn đấu tổng nguồn vốn đạt 340 tỷ đồng, trong đó vốn huy động tiền gửi 285 tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 285 tỷ đồng.

Dịp này, Quỹ tín dụng nhân dân phường Nghi Hương đã khen thưởng cho 28 thành viên xuất sắc năm 2020.

                   Mỹ Hạnh – Duy Quý