Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup: Trao bò giống cho cựu TNXP Cửa Lò

Đăng ngày 12/12/2015

zz BBo

Dự án cho vay bê, nghé giống của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup được triển khai ở 7 tỉnh trong đó có Nghệ An. Theo kế hoạch, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup sẽ trao tặng 22 con bê sinh sản cho các hội viên Cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Trong đợt 1 năm 2015, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup đã bàn giao 10 con bê giống cho 10 hội viên Cựu thanh niên xung phong thị xã. Các hội viên này phải cam kết chăm sóc tốt và khi nó sinh sản con bê đầu tiên phải chuyển cho hội viên nghèo khác chăn nuôi. Khi đó, con bê giống ban đầu mới trở thành tài sản riêng của mình. 

Đây là dự án mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup nhằm giúp các hội viên cựu thanh niên xung phong sớm thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống.

 Hữu Lương – Duy Quý