Quy định các điểm, giờ tập kết, vận chuyển rác trong khu vực du lịch

Đăng ngày 22/01/2015

Để  xóa bỏ triệt để tất cả các điểm tập kết rác trên đường Bình Minh và 1 số điểm tập kết rác trên 1 số tuyến đường nội thị, Ủy  ban nhân dân Thị xã đã có Thông báo số  05, ngày 20/1/2015.

MTTheo đó, vào mùa hè: từ ngày 15/4 đến 31/8, thời gian thu gom rác tại 6 điểm trên đường Bình Minh thuộc 2 phường Thu Thủy và Nghi Thu được quy định từ 20 h tối hôm trước đến 06 h sáng hôm sau. Trong đó, xe số 1 sẻ thực hiện vận chuyển, thu gom rác thuộc phường Thu Thủy. Cụ thể, tại điểm sân bóng chuyền sẻ thu gom trong khoảng thời gian từ 20h đến 20h30; Điểm đối diện Khách sạn Togi sẻ thu gom trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21 h; Điểm đối diện khách sạn Hoa Đồng Tiền sẻ thu gom từ 21h50 đến 22h30 và điểm đối diện Khách sạn Sa Nam sẻ tổ chức thu, gom, vận chuyển từ 22h30 đến 23h10

Xe số 2 sẻ thực hiện vận chuyển các  điểm  thu gom rác thuộc phường Nghi Thu, trong đó điểm đối diện khách sạn Thái Bình Dương sẻ tiến hành thu gom, vận chuyển trong khoảng 20h đến 20h50 và điểm đối diện Khách sạn Bộ xây dựng sẻ thực hiện việc thu gom, vận chyển trong khoảng thời gian từ 20h50 đến 22h30.

Các điểm tập kết rác còn lại nằm trên đường Bình Minh đoạn từ đường Sào Nam đến đường ngang số 13, các tuyến đường ngang, trong khu dân cư sẻ được thu gom sau 22h30 đến 6h sáng ngày hôm sau tại các vị trí tập kết rác tạm thời phía trong.

Vào mùa đông, từ ngày 01/9 đến 14/4, thời gian thu gom rác tại 6 điểm trên đường Bình Minh từ đường ngang số 13 đến đồn biên phòng 156 được quy định từ 5h30 đến 11h.

Theo đó, xe số 1 sẻ thực hiện vận chuyển, thu gom 3 điểm trên địa bàn phường Nghi Hương, Nghi Thu gồm: Điểm đường ngang số 12 từ 6h đến 6h20; Điểm đường ngang số 8 từ 6h20 đến 6h40; Điểm sân bóng chuyền bãi biển từ 6h40 đến 7h

Xe sô 1 cũng tiếp tục vận chuyển, thu gom 4 điểm trên địa bàn phường Thu Thủy gồm: Điểm đối diện KS Hoa đồng tiền từ 7h đến 7h20; Điểm đối diện Ks Togi từ 7h40 đến 8h; Điểm đối diện Ks Sa Nam từ 8h đến 8h20 và điểm Sân bóng chuyền phường là từ 8h20 đến 8h40.

Các điểm tập kết rác còn lại trên các tuyến đường ngang, trong khu dân cư sẻ được thu gom trước 6h và sau 8h30.

Nếu sau 6h sáng, trên địa bàn phường nào còn để người dân tập kết rác sai thời gian và địa điểm quy định thì Chủ tịch UBND phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.

Tại các điểm tập kết rác đã xóa bỏ, các phường cần cắm biển cấm và tiến hành xử phạt 5 triệu đồng cho cá nhân, doanh nghiệp không chấp hành quy định của UBND thị xã.

                                                                   Khắc Giang