Quán triệt Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường cho đội ngũ Báo cáo viên

Đăng ngày 31/01/2018

Chiều ngày: 29/1/2018, Ban tuyên giáo Thị ủy  đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị TX tổ chức hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 1/2018.Về dự hội nghị có các Đ/c Ủy viên BTV  Thị ủy: Hoàng Văn Phúc –Trưởng ban tuyên giáo; Nguyễn Hồng Quang-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Nguyễn Quang Tiêu-Trưởng ban dân vận.

Mở đầu buổi sinh hoạt, Đ/c Lê Đình Sâm – Trưởng phòng tài nguyên môi trường thị xã đã báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08, ngày 8/12/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 và tình hình công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò

sequence-08-00_21_33_20-still028

Trưởng phòng TN-MT thị xã: Lê Đình Sâm

Tiếp đó, Phó ban tuyên giáo Thị ủy Võ Văn Thông đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự – an toàn xã hội của Thị xã Cửa Lò; Báo cáo công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong năm 2017

Cũng tại hội nghị này, các Đ/c Báo cáo viên đã được Ủy viên BTV Thị ủy-Trưởng ban tuyên giáo Hoàng Văn Phúc quán triệt 1 số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền tháng 2, đó là các vấn đề về mừng đảng, mừng xuân; Quán triển và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6 mà trọng tâm là các vấn đề sắp xếp, tinh gọn bộ máy cán bộ, biên chế trong các cơ quan đơn vị công lập; Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 theo hướng dẫn của BTV Thị ủy trong đó điểm mới là tất cả cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết theo hướng dẫn tại công văn số 2951 ngày 20/6/2017 của Ban tổ chức TW  về kế hoạch thực hiện các nghị quyết , quy định của Đảng; Tập trung tuyên truyền toàn thể các cơ quan, đơpn vị, nhà hàng, khách sạn và các hộ dân về treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, vệ sinh môi trường; Chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo; Tuyên truyền về phòng chống tai tệ nạn, phòng chống đốt pháo, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; Công tác sản xuất, kinh doanh, trực Tết và hưởng ứng các hoạt động như: Tết trồng cây, chúc thọ người cao tuổi, ra quân sản xuất đầu năm trên địa bàn Thị xã

                                                Khắc Giang