QTDND Nghi Hương tạo vốn cho doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế(Phát sóng NTV:19/3/2019)

Đăng ngày 19/03/2019

Thành lập năm 1995, đến nay Quỹ tín dụng nhân dân phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò không chỉ phát triển thêm 2 chi nhánh mới ở xã Nghi Thạch và  Nghi Khánh huyện Nghi Lộc mà còn trở thành địa chỉ tin cậy để gửi tiết kiệm và được coi là “bà đỡ” trong công cuộc làm giàu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.