Phường Thu Thủy (TX. Cửa Lò): Phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị

Đăng ngày 10/06/2015

 

Xuất khẩu lao động hàng năm có 440 – 465 người, tổng thu nhập hàng năm 78 tỷ đồng, đây là nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Hiện trên địa bàn phường có 138 cơ sở, tăng 57 cơ sở so với năm 2010 duy trì ổn định sản xuất, mở ra được nhiều cơ sở chế tác gia công các dịch vụ hàng lưu niệm, vật liệu xây dựng, nghề mộc dân dụng, dịch vụ sửa chữa cơ khí. Phát triển đánh bắt hải sản nghề lộng mùa nào nghề đó, phát triển mô hình nuôi trồng hải sản, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh, ngoài ra còn xuất khẩu ra nước ngoài… Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường năm 2015 ước đạt 676,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 92,5 triệu đồng/năm 2015…
Góc phố ở phường Thu Thủy.  	Ảnh: Đặng Cường
Góc phố ở phường Thu Thủy.                     Ảnh: Đặng Cường
 
Trong nhiệm kỳ, phường cũng tập trung xây dựng, sửa chữa nhiều công trình trọng điểm góp phần làm thay đổi diện mạo phường trung tâm của thị xã. Thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/ThU về phát huy nội lực, trong 5 năm, tổng số nguồn huy động nội lực trong dân đạt gần 8 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2015 ước đạt 171,7 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân hàng năm 5,1%. Đã hoàn thành kê khai, xét duyệt và cấp Giấy chứng nhận QSD đất được 1.034 hộ/1.099 hộ đạt 94%. Tổ chức thường xuyên tổng dọn vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư, khu lâm viên bãi tắm và các trục đường. Huy động có hiệu quả nguồn xã hội hóa để trồng cây xanh trên địa bàn.
 
Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào từng việc làm cụ thể. Đến nay tỷ lệ huy động trẻ em đến lớp đạt 100%; cả 2/2 trường học giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, khám và điều trị ngày càng tốt hơn. Phường giữ vững danh hiệu đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ tiêm chủng trẻ em trong độ tuổi quy định hàng năm đạt 100%…
 
Một góc phường Thu Thủy - thị xã Cửa Lò
Một góc phường Thu Thủy – thị xã Cửa Lò
 
Phường cũng thực hiện nhiều chương trình giảm nghèo, tạo điều kiện vay vốn, giải quyết việc làm cho người lao động. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Xây dựng được 3 nhà Đại đoàn kết, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường giảm xuống còn 3%. Công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Bảo đảm kế hoạch cao điểm tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, tết, các ngày quan trọng của đất nước; bảo vệ an ninh trật tự phục vụ hoạt động du lịch. Củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở. 
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những việc cần làm ngay sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI). Chú trọng quan tâm về công tác cán bộ và tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng. Liên tục từ năm 2010 đến năm 2014 Đảng bộ phường Thu Thủy được công nhận TSVM, trong đó năm 2012 đạt TSVM tiêu biểu; hàng năm có 9/10 chi bộ đạt TSVM. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kết nạp được 29 đảng viên mới.
 
Những thành tựu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là  động lực để Đảng bộ, nhân dân phường Thu Thủy vững tin hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên cơ sở tiếp tục xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển nhanh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vất chất cho nhân dân; phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
Nguyễn Hồng Sơn
(Bí thư Đảng ủy phường Thu Thủy)