Phường Nghi Thủy: Tổng kết hoạt động du lịch năm 2015

Đăng ngày 30/10/2015

 TKDLNGHITHUY

Mặc dù không phải là địa phương trọng điểm về du lịch, không có cơ sở lưu trú, nhưng hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn phương Nghi Thủy rất phong phú. Toàn phường hiện có 50 hộ kinh doanh hải sản, 100 hộ sản xuất nước mắm, 22 hộ hàng điện tử, 283 xe điện bốn bánh chở khách du lịch. Trong năm 2015, địa phương đã chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt chủ trương “5 không”, phát huy văn hóa giao tiếp ứng xử trong kinh doanh dịch vụ,…đã góp phần phát triển ngành du lịch trên địa bàn.

Tại hội nghị các đại biểu đã cung nhau bàn bạc, thảo luận nhằm đề ra phương hướn nhiệm vụ trong năm 2016, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch của địa phương, đặc biệt là cần phải tập huấn nâng cao thái độ phục vụ cho đội ngũ hoạt động xe điện, để du lịch của phường Nghi Thủy phát triển một cách ổn định và bền vững.

TKDLNGHITHUY1

Dịp này, UBND phường Nghi Thủy đã khen thưởng cho 6 hộ gia đình, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2015./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý