Phường Nghi Thủy sinh hoạt CLB thời sự pháp luật quý II.

Đăng ngày 05/06/2018

Chiều ngày 5/6, CLB “Thời sự pháp luật” phường Nghi Thủy tổ chức sinh hoạt quý II/2018.

pl1

Trong thời gian 1 buổi, gần 100 thành viên CLB thời sự pháp luật phường được nghe ông Lê Bá Thiệu – Trưởng phòng phố biến giáo dục pháp luật – Sở tư pháp Nghệ an giới thiệu một số nội dung cơ bản liên quan đến Luật dân sự sửa đổi năm 2015; Những điểm mới của Luật dân sự sửa đổi năm 2015 so với Luật dân sự 2005.

pl3

Đến thời điểm này, Cửa Lò được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác sinh hoạt CLB thời sự pháp luật của tỉnh Nghệ An. 7/7 phường đã có CLB, sinh hoạt theo từng quý; Qua những buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã làm tốt công tác truyền đạt, góp phần thực hiện pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương./.

Đàm Hiền – Duy Quý