Phường Nghi Thu hơn 300 đại biểu được học tập, quán triệt nghị quyết TW7 khóa XII

Đăng ngày 15/08/2018

Sáng ngày 15/8, Đảng ủy phường Nghi Thu tổ chức “Hội nghị học tập. quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết TW7 khóa XII” cho cán bộ, đảng viên trong toàn phường.

nt

Trong thời gian 1 buổi, hơn 300 cán bộ, đảng viên trong toàn phường đã được đồng chí Nguyễn Đức Lâm – Bí thư Đảng ủy phường quán triệt các nội dung Nghị quyết TW7, khóa XII của Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

nt2

nt1

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn phường nắm vững các quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong Nghị quyết TW7, khóa XII của Đảng, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng đã đề ra.

Thanh Bình – Ngọc Ánh