Phường Nghi Hòa: Tổng kết hoạt động du lịch năm 2015

Đăng ngày 23/10/2015

tkdlnghihao

Ngay từ đầu năm 2015, phường Nghi Hòa đã huy động nội lực được hơn 325 triệu đồng để xây dựng một số công trình phục vụ du lịch và tập trung chỉnh trang đô thị. Phường cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chăm lo đến môi trường cảnh quan. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn được tăng cường. Hơn nữa, Nghi Hòa còn chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp, cá nhân làm du lịch nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm. Nhờ đó từ đầu năm 2015 đến nay đã có 120 ngàn lượt khách đến với Nghi Hòa và doanh thu từ các hoạt động du lịch dịch vụ đạt 53 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận đưa ra các giải pháp, định hướng cho mùa du lịch 2016, trong đó phấn đấu xây dựng du lịch Nghi Hòa là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Hữu Lương – Ngọc Ánh