Phường Nghi Hòa: Tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đăng ngày 17/08/2020

Chiều ngày 17/8, UBND phường Nghi Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò” giai đoạn 2016 – 2020; Biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020. Các đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thượng tá Bùi Đình Đương – Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự thị xã; Võ Văn Thọ – Trưởng phòng VHTT; Đại diện phòng Văn hóa thông tin; Phòng Kinh tế, Hội nông dân; Ngân hàng chính sách; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông thị xã cùng dự.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Nghi Hòa trong 20 năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng phấn khởi, phong trào đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực: Tỷ lệ gia đình văn hóa, khối văn hóa tăng lên hàng năm, 69,1% năm 2010 thì đến năm 2019 đạt 96,3%; 5/5 khối đạt danh hiệu khối văn hóa cấp thị, trong đó khối 5 đạt danh hiệu khối văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. Thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng đồng bộ; Có 03 đơn vị được công nhận là đơn vị văn hóa, 01 dòng họ văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. Hiện nay, phường đã hoàn thành việc gắn tên đường, biển số nhà và ngõ ngách. Trong 20 năm huy động ủng hộ được 20 tỷ đồng từ nhân dân để xây dựng các công trình đường nội thị. Nhiều gương điển hình tiên tiến được phát hiện. Cùng với đó là nhiều mô hình được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được thực hiện một cách đồng bộ với nhiều hình thức, UBND phường đã phối hợp với ngân hàng chính sách, quỹ hỗ trợ nông dân thị xã đã tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; Mỗi năm tổ chức 5 – 6 lớp tập huấn chuyển giao KHKT. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, nông dân cũng đã đầu tư máy móc phát triển ngư nghiệp, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch nhờ vậy mà thu nhập ngày càng tăng lên, có hộ thu nhập từ 150 – 400 triệu/năm. Vận động, giúp đỡ 10 hộ nông dân thoát nghèo. Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần quan trọng vào xây dựng đô thị văn minh, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng của địa phương.

Hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ và định hướng những việc cần  thực hiện được trong thời gian tới để đưa các phong trào ngày càng phát triển hơn.

 

Dịp này, UBND phường Nghi Hòa tặng giấy khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện “Đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò” và biểu dương 08 nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020./.

                                                                                                     Nguyễn Hương – Duy Quý