Phường Nghi Hải: Ra quân tuyên truyền phòng chống pháo nổ

Đăng ngày 14/02/2015

Sáng 14/2, UBND phường Nghi Hải đã tổ chức ra quân tuyên truyền, cổ động phòng chống buôn bán, tràng trữ, sử dụng pháo nổ, chất nổ..

ttpao

Vào thời điểm trước trong và sau tết, hành vi buôn bán pháo có chiều hướng gia tăng nên phường Nghi Hải  đã phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Cùng với pano, áp phích, phường Nghi Hải còn tiến hành cổ động trên các trục đường nội phường để tuyên truyền nội dung Nghị định 36 của Chính phủ về nghiêm cấm sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại thuốc nổ, pháo nổ. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong dịp trước, trong tết Ất Mùi 2015, các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an phường Nghi Hải còn tăng cường phát hiện, bắt giữ và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo, chất nổ trái phép trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý