Phường Nghi Hải học tập, quấn triệt Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII

Đăng ngày 29/02/2016

NhaiNQ

Trong một buổi các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ  đã được cán bộ Ban tuyên giáo thị ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghi quyết  Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đó là: Một số chuyên đề chung và chương trình hành động thực hiện Nghi quyết  Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thức XVIII, chuyên đề: “ Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” giai đoạn 2015 – 2020; Chuyên đề kinh tế – xã hội, Quốc phòng – An ninh, đối ngoại. Đây  là cuộc học tập sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đồng thời yêu cầu các đồng chí đảng viên học tập nghiêm túc nội dung của nghi quyết của đảng các cấp nhằm vận dụng vào công việc và cuộc sống, góp phần xây dưng đất nước ngay càng phát triển.

Cũng trong dịp này, Đảng ủy Phường Nghi Hải cũng đã trao huy hiệu cho các đồng chí đảng viên có tuổi Đảng là: 30,40,50 tuổi. Trong đó 30 tuổi Đảng: 3 đồng chí; 40 tuổi Đảng: 3 đồng chí; 50 tuổi Đảng: 2 đồng chí.

Ngọc Ánh