Phường Nghi Hải: Giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai –tìm kiếm cứu nạn

Đăng ngày 17/07/2018

Chiều ngày 17/7, UBND phường Nghi Hải tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Đại diện phòng kinh tế thị xã Cửa Lò và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cùng dự.

pnh

Ngay sau khi được thị xã chọn làm điểm tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phường Nghi Hải đã xây dựng kế hoạch diễn tập. Trong đó nêu rõ nội dung, địa điểm, thời gian thực hiện, đặc biệt là cơ chế của Ban chỉ huy, việc thực hành di dời dân…

pnh1

pnh2

pnh3

pnh7

pnh5

Để đợt diễn tập diễn ra đúng thời gian và đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra, phường Nghi Hải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Bởi việc tổ chức diễn tập sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể địa phương. Đây cũng là dịp kiểm chứng phương án và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để qua đó bổ sung cơ sở vật chất và hoàn chỉnh kế hoạch của địa phương nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra.

Hữu Lương – Duy Quý