Phương án giải quyết tình trạng người lang thang trong mùa du lịch 2015

Đăng ngày 05/02/2015

Giảm thiểu người lang thang, xin ăn nơi công cộng, khu du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò để đảm bảo trật tự trị an, văn minh đô thị tạo điều kiện cho hoạt động du lịch, kinh tế-VHXH phát triển lành mạnh là nội dung vừa được UBND thị xã Cửa Lò thông qua trong kế hoạch số 21, ngày 30/01/2015.

An-xin

Người lang thang ở Cửa Lò trong mùa du lịch 2014

Theo đó, UBND thị xã giao Phòng LĐTBXH hướng dẫn các phường giải lập hồ sơ đề nghị Sở LĐTBXH Tỉnh ra quyết định đưa đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh nếu đủ điều kiện theo quy định; Phối hợp với công an Thị xã, các phường giải quyết các đối tượng lang thang, xin ăn biến tướng trên địa bàn TX

          Công an Thị xã có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định tam giữ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn chăn dắt người lang thang, xin ăn vi phạm pháp luật, hỗ trợ đối tượng thuộc diện tâm thần về nơi cư trú hoặc vào Trung tâm bảo trợ xã hội

          UBND thị xã cũng giao phòng y tế phối hợp với các ngành chức năng và UBND các phường làm thủ tục nhập viện, đồng thời liên hệ với khoa tâm thần để điều trị cho đối tượng tâm thần; Chuẩn bị dụng cụ, thuốc, phương tiện khi cần thiết đưa các đối tượng lang thang, tâm thần về nơi cư trú hoặc đến các cơ sở chữa bệnh, Trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định

          Riêng đội quản lý trật tự đô thị được giao nhiệm vụ phối hợp với các phường trực tiếp tham gia thực hiện giải quyết tình trạng người ăn xin, lang thang và bán hàng rong trên địa bàn các phường

Các cơ sở dịch vụ trên địa bàn thị xã và mọi người dân khi phát hiện có đối tượng lang thang, ăn xin thì báo ngay về UBND các phường để kịp thời giải quyết. UBND các phường phải quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu để phát hiện kịp thời những người rời bỏ gia đình, nơi cư trú đi lang thang, xin ăn và thực hiện việc nuôi dưỡng các đối tượng lang thang, xin ăn tại phường trong thời gian chờ hồi gia hoặc chờ đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

                                                                   Khắc Giang