Phong trào trồng cây xanh ở đô thị biển Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 12/02/2022)

Đăng ngày 15/02/2022

Trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thị xã Cửa Lò. Xác định rõ điều này nên trong thời gian qua phong trào trồng cây xanh ở đô thị du lịch biển không chỉ dịp đầu xuân mà còn diễn ra quanh năm và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, hộ gia đình.