Phóng sự: TX Cửa Lò đẩy nhanh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu( Đăng Báo Nghệ an ngày 24/11/2021)

Đăng ngày 24/11/2021