Phóng sự: Thu Thủy – Điểm sáng về du lịch của thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 27/05/2022