Phóng sự: Nét đẹp truyền thống ở bến cá Lan Châu – Cửa Lò (Phát sóng NTV- Nghệ an ngày mới, ngày 20/2/2022).

Đăng ngày 22/02/2022