Phóng sự: Lan tỏa phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Cửa Lò.

Đăng ngày 11/01/2022