Phóng sự: Hiệu quả bước đầu của mô hình “Lực lượng vũ trang Cửa Lò chung tay làm sạch môi trường”( phát sóng NTV ngày 20/12/2021)

Đăng ngày 21/12/2021