Phóng sự: Du lịch Cửa Lò tín hiệu vui sau hơn 3 tuần khai trương.

Đăng ngày 29/04/2022