Phóng sự: Du khách cùng trải nghiệm làm sạch biển Cửa Lò( phát sóng NTV – Nghệ An ngày mới, ngày 20/6/2022)

Đăng ngày 20/06/2022