Phóng sự: Đồng bào công giáo Cửa Lò đoàn kết xây dựng quê hương( Phát sóng NTV ngày 16/12/2021)

Đăng ngày 20/12/2021