Phóng sự: Đặc sản cá thửng xông khói mía Cửa Lò vào vụ Tết (phát sóng NTV- Nghệ An ngày mới, ngày 22/1/2022)

Đăng ngày 24/01/2022