Phóng sự: Cửa Lò xây dựng nghề cá Nghi Thủy phát triển theo hướng bền vững( phát sóng NTV ngày 15/11/2021)

Đăng ngày 15/11/2021