Phóng sự: Cửa Lò thu gom rác thải tại nguồn đảm bảo môi trường du lịch

Đăng ngày 31/03/2022