Phóng sự: Cửa Lò hỗ trợ lao động bởi dịch covid 19 ( Báo Nghệ An đăng ngày 06/12/2021)

Đăng ngày 20/12/2021