Phóng sự: Cửa Lò nâng cao chất lượng các dịch vụ để thu hút khách( phát sóng NTV- Nghệ An ngày mới, ngày 24/6/2022)

Đăng ngày 24/06/2022