Phóng sự: Cửa Lò hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trước giờ khai hội du lịch.

Đăng ngày 08/04/2022