Phóng sự: Cửa Lò đảm bảo nguồn hàng hải sản phục vụ tết cổ truyền

Đăng ngày 27/01/2022