Phóng sự: Cửa Lò chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2022.

Đăng ngày 15/03/2022