Phóng sự: Cửa Lò áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường( phát sóng NTV ngày 08/11/2021).

Đăng ngày 08/11/2021