Phim chuyên đề: Chào mừng 27 năm ngày thành lập TX Cửa Lò:29/8/1994-29/8/2021

Đăng ngày 28/08/2021

Đề án xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu được xác định là một trong những đề án lớn trong chương trình hành động mà Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ban hành. Khi ý đảng hợp với lòng dân, chủ trương xây dựng KDCKM được người dân trên địa bàn thị xã Cửa Lò tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia và có sức lan toả nhanh chóng, sâu rộng. Chỉ qua một thời gian ngắn đi vào triển khai thực hiện, các khu dân cư đã hoàn thiện nhiều tiêu chí, các công trình lớn được hoàn thành, bộ mặt đô thị du lịch biển Cửa Lò ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.