Phóng sự: Các cơ sở y tế ở Cửa Lò chủ động phòng, chống dịch trong tình hình mới

Đăng ngày 13/12/2021