Phóng sự: Ban chỉ huy quân sự Cửa Lò xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đăng ngày 20/12/2021