Phòng Giáo dục & Đào tạo Cửa Lò thăm, tặng quà Ban chỉ đạo đạo phòng, chống dịch các phường

Đăng ngày 25/08/2021

Sáng 25/8, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Cửa Lò đã thành lập các đoàn cán bộ đi thăm, tặng quà Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 các phường nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với  các địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Tại phường Nghi Tân, Thu Thủy và Nghi Thủy, đồng chí Phùng Đức Nhân – Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã thay mặt đoàn cán bộ của phòng đã thăm hỏi, động viên các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 các phường. Đồng thời, trao tặng mỗi phường 5 triệu đồng tiền mặt và 10 thùng nước suối.

Cũng trong sáng nay, các đồng chí Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã dẫn đầu các đoàn cán bộ của phòng đã đến thăm, tặng quà Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 các phường còn lại trên địa bàn Cửa Lò. Tổng số quà tặng đợt này là 35 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 5,6 triệu đồng do đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã và cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn thị xã Cửa Lò ủng hộ.

                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh