Phim chuyên đề: Mai Bảng- Nét đẹp làng chài vùng biển

Đăng ngày 31/10/2017

Làng Mai Bảng đã có truyền thống hơn 300 năm tuổi. Từ thuở ban đầu mới lập làng, những người đầu tiên đến sinh cơ lập nghiệp tại đây, đã sớm biết tận dụng điều kiện tự nhiên hình thành nghề lao động chính của mình để bảo tồn cũng như phát triển cuộc sống. Mặc dù vậy, trải qua hàng trăm năm, người ta vẫn mang theo những tín ngưỡng, tập tục của vùng quê gốc, tạo thêm nét đẹp đặc trưng của làng chài ven biển miền Trung.