P.Nghi Hải: Mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam (30/4/1975 – 30/4/2015).

Đăng ngày 22/04/2015

 

nha

Gần 300 hội viên Hội CCB phường Nghi Hải đã nhau cùng ôn lại truyền thống hào hùng, chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Để tiếp nối truyền thống đó, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Nghi Hải luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; Cùng với nhân dân toàn phường phấn đấu xây dựng địa phương ngày một vững mạnh./.

Đàm Hiền – Thế Anh