Ông Võ Ngọc Vinh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Nghi Hương khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 10/03/2022

Sáng ngày 10/03, HĐND phường Nghi Hương đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang- UV BTV Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã; Võ Văn Hùng- UVBTV Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo số 5 thị xã tại phường Nghi Hương; các đồng chí trong đoàn đại biểu thị xã tại phường Nghi Hương cùng dự.

Tại phiên họp lần này, HĐND phường Nghi Hương đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, gồm: Thông báo quyết định của Thị ủy Cửa Lò về điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ phường Nghi Hương khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng để HĐND phường bầu giữ chức PCT UBND phường Nghi Hương nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Ngọc Vinh- Ủy viên UBND phường khóa XX; Bầu bổ sung chức danh PCT UBND phường…

Theo đó, sau khi tiến hành các bước bầu cử theo đúng luật định, HĐND phường Nghi Hương đã tín nhiệm bầu ông Võ Ngọc Vinh giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Nghi Hương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu tín nhiệm là 20/20 đại biểu HĐND phường có mặt tại phiên họp, đạt 100%.

Trong khuôn khổ của chương trình làm việc, HĐND phường Nghi Hương đã tiến hành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu giữ chức danh PCT UBND phường Nghi Hương nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời tặng hoa chúc mừng đối với ông Võ Ngọc Vinh./.

Phan Thành- Duy Quý