Ông Hoàng Văn Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Nghi Hải khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 10/11/2021

Chiều ngày 10/11, HĐND phường Nghi Hải khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 để kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Bùi Đình Đương- UVBTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo thị xã tại phường Nghi Hải; các đồng chí đại biểu HĐND thị xã bầu tại phường Nghi Hải; đại biểu HĐND phường; cán bộ công chức, bí thư 7 khối cùng dự. 

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND phường Nghi Hải khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tiến hành bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với Trần Tiến Dũng để nhận nhiệm vụ mới đồng thời bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Văn Thắng- Phó bí thư Đảng ủy phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Sau khi tiến hành các bước bầu cử theo đúng luật định, kết quả ông Hoàng Văn Thắng – Phó bí thư Đảng ủy phường đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Nghi Hải khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Thắng- Phó bí thư Đảng ủy, tân Chủ tịch UBND phường Nghi Hải đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận được sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND phường. Trên cương vị mới, đồng chí nguyện đem hết tâm sức và trí tuệ của mình chung sức, đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân phường nhà khơi dậy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn để xây dựng Nghi Hải ngày càng phát triển toàn diện, vững mạnh./.
                 Phan Thành- Tạ Nhật